Cắt gần 400 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực Giao thông Vận tải

Gần 400 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực giao thông vận tải được Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể quyết định cắt giảm, đơn giản.

Đứng đầu danh mục cắt giảm, đơn giản trong 384 điều kiện kinh doanh (chiếm tỷ lệ 67,36%) của ngành là các quy định thuộc lĩnh vực hàng không dân dụng, đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa.

Lĩnh vực được cắt giảm, đơn giản ít hơn là các điều kiện kinh doanh trong đăng kiểm cơ giới đường bộ, kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức và kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, kinh doanh hàng hải.

Cũng theo quyết định của Bộ, để kịp trình Chính phủ ban hành trước ngày 30/10, các cơ quan, đơn vị trực thuộc căn cứ vào phương án cắt giảm, đơn giản và kiến nghị thực thi ban hành kèm theo quyết định; nhanh chóng triển khai soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quyết định bổ sung.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng yêu cầu Vụ Pháp chế kiểm tra, giám sát việc, báo cáo các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trước đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã góp ý về phương án do Bộ Giao thông Vận tải đề xuất cắt giảm, đơn giản điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực này. Các điều kiện kinh doanh được bãi bỏ phần lớn đều có những bất cập, vướng mắc trong quá trình thực thi.

Nguồn : news.zing.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *