Phân biệt giữa hàng hóa chuyển phát nhanh và bưu điện

rong những năm đầu thế kỉ 20 dịch vụ gửi thư từ, hàng hóa qua bưu điện là một loại hình rất phổ biến. Tuy nhiên những năm trở lại đây, chuyển phát nhanh đang được ưa chuộng hơn vì thế dịch vụ này ngày càng trở nên hot. 

1. MIỄN THUẾ ĐỐI VỚI CHUYỂN PHÁT NHANH HÀNG HÓA DƯỚI 1.000.000 ĐỒNG

Tại Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về đối tượng miến thuế:
Căn cứ Điều 1 Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg nêu trên quy định về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế, cụ thể như sau:
“Trong chuyển phát nhanh hàng hóa dưới 1.000.000 đồng  được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.

Đối với hàng hóa nhập khẩu gửi qua chuyển phát nhanh có giá trị trên 1.000.000 đồng phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.”
Theo đó, hàng hóa mua ở nước ngoài chuyển về bằng đường bưu điện thông thường không thuộc đối tượng áp dụng quy định tại Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg nêu trên.

2. SO SÁNH HÀNG HÓA GỬI QUAN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH THÔNG THƯỜNG VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH

– Căn cứ khoản 3 Điều 4 Thông tư 99/2010/TT-BTC ngày 09/7/2010 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi quan dịch vụ bưu chính thì hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính thông thường được hiểu như sau:

* Đối với hàng hoá không có thuế, hàng được miễn thuế thì việc khai hải quan được áp dụng hình thức khai theo từng ca làm việc của doanh nghiệp trên 01 tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch cho nhiều chủ hàng kèm bản kê chi tiết hàng hóa xuất khẩu / nhập khẩu không có thuế.

* Đối với hàng hóa phải nộp thuế, hàng hóa thuộc mặt hàng quản lý chuyên ngành, kiểm tra chất lượng nhà nước, kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh thì thực hiện khai hải quan riêng trên từng tờ khai hải quan cho từng lô hàng, gói hàng. Biên lai thu tiền thuế được lập riêng cho từng lô hàng, gói hàng (trường hợp nộp tiền mặt).”

– Căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư 100/2010/TT-BTC ngày 09/7/2010 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế thì hàng hóa gưi qua dịch vụ chuyển phát nhanh uy tín

được hiểu như sau:

Doanh nghiệp căn cứ nội dung bản lược khai hàng hóa (không áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu) và các chứng từ kèm theo lô hàng (nếu có) để khai hải quan.

Hàng hóa không phải nộp thuế thực hiện khai hải quan theo Bản kê chi tiết hàng hóa xuất khẩu / nhập khẩu không có thuế.

Bản kê chi tiết hàng hóa xuất khẩu / nhập khẩu không có thuế có giá trị pháp lý như tờ khai hải quan thông thường.

3. VỀ QUY ĐỊNH MIỄN THUẾ

Đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính thông thường: Theo hướng dẫn của Tổ chức Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) về thông quan bưu phẩm, bưu kiện nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính không có quy định về mức giá trị đối với bưu phẩm, bưu kiện nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng. Do đó, hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính thông thường có trị giá dưới 1.000.000 đ không được miễn thuế.

– Đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh: Theo hướng dẫn của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) về thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh(http://chuyenphattinthanh.net/category/dich-vu-chuyen-phat-nhanh) và các quy định hiện hành về chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, hàng hóa gửi hàng phát nhanh được quy định về định mức miễn thuế tại Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *